Sijmen is een jongetje van drie jaar oud.
Hij lijdt aan neuroblastoom kanker.
Hier kunt u informatie vinden omtrent zijn situatie.

Sijmen met trein 2

Neuroblastoom

Een neuroblastoom is een tumor in het sympathisch zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel bestaat uit een netwerk van cellen, banen en knopen die loopt van de hals tot het staartbeen. Ook het merg van de bijnieren is onderdeel van dit zenuwstelsel. Juist op deze plek ontstaan de meeste neuroblastomen. Neuroblastomen ontstaan waarschijnlijk als gevolg van een ontwikkelingsfout tijdens de zwangerschap. Jaarlijks krijgen ongeveer 25 kinderen in Nederland een neuroblastoom; het merendeel is jonger dan zes jaar. Bij de meeste kinderen zit de tumor in de buik, bij enkele in de borstholte, de hals of het bekken.

Klachten

De klachten hebben te maken met de plaats van de tumor. Bij Sijmen was het eerste symptoom een gedeeltelijke gezichtsverlamming, maar kort daarna had hij ook verlammingsverschijnselen in zijn benen. Andere bekende klachten kunnen zijn: buikpijn en misselijkheid, ademhalingsproblemen, problemen met plassen en de ontlasting, hoge bloeddruk, overmatig zweten en diarree.

Behandeling

Neuroblastomen worden ingedeeld in stadia die de behandeling bepalen. Sijmen heeft een hoog-risico-neuroblastoom. Dit wordt behandeld met een combinatie van chemotherapie, operatie en bestraling. Voor de laatste intensieve chemotherapie worden er stamcellen afgenomen, die na de chemo worden teruggeplaatst. Kinderen met een hoog-risico- neuroblastoom die tumorvrij zijn na teruggave van hun stamcellen komen in aanmerking voor immunotherapie. Immunotherapie zet het afweersysteem van het kind aan tot vernietigen van kankercellen. Zie verder: Sijmen naar Amerika.