Sijmen was een jongetje van drie jaar oud.
Hij leed aan neuroblastoom kanker.
Hier kunt u informatie vinden omtrent zijn geschiedenis.

Sijmen met trein 2

Stichting Vrienden voor Sijmen ontbonden

Stichting Vrienden voor Sijmen is per 1 januari 2018 ontbonden. Omdat er geen inkomsten of uitgaven meer te verwachten waren heeft het bestuur van de Stichting de benodigde stappen gezet om de Stichting op te heffen en het vermogen te vereffenen. De notaris heeft de rekening en verantwoording en plan van verdeling gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Goede doelen

Het vermogen van de Stichting bedraagt € 76.008,-. Dit bedrag wordt in overeenstemming met de statuten uitgekeerd aan enkele algemeen nut beogende instellingen, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt. Op verzoek van de ouders is daarbij gekozen voor organisaties waar zij persoonlijk hebben gemerkt hoe belangrijk zij zijn voor ernstig zieke kinderen en hun ouders. Het gaat om de volgende drie organisaties:

De stichting Ronald McDonald Kinderfonds € 5000,-.

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) € 5000,-.

Stichting Villa Joep € 66.008,-. Dit bedrag is ten behoeve van twee door Villa Joep gefinancierde onderzoeken, te weten Catecholomine profielen en BCL-2 remmers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Frank Wisman.

Geschiedenis

In juli 2014 werd bij de toen 2-jarige Sijmen den Hartog neuroblastoom vastgesteld, een zeer agressieve vorm van kanker bij kinderen. In oktober 2014 werd Stichting Vrienden voor Sijmen opgericht om fondsen te kunnen werven, zodat Sijmen met zijn ouders en broertje voor de noodzakelijke immunotherapie naar Philadelphia zouden kunnen gaan en om de nabehandelingen en de nazorg na Philadelphia te kunnen bekostigen. Ook is de Stichting opgericht om Sijmen en zijn ouders zo veel mogelijk morele steun te verlenen. De vele acties en donaties van vrijwilligers, verenigingen, scholen, bedrijven en vele particulieren hebben in totaal € 140.000,- opgebracht. Voor de ouders was niet alleen de financiële steun, maar ook de warme belangstelling daaromheen zeer waardevol.

Helaas heeft Sijmen de behandeling in Amerika niet af kunnen maken. In december 2015 is hij overleden op 3-jarige leeftijd. Gelukkig is de immunotherapie tegenwoordig ook in Nederland mogelijk, zodat kinderen met neuroblastoom niet meer naar Amerika hoeven voor behandeling. Dat betekent dat het vermogen van Stichting Vrienden voor Sijmen voor andere verwante doelen kan worden ingezet, met name voor onderzoek naar de bestrijding van deze vreselijke ziekte.

Dankbetuiging

Wij willen, mede namens de ouders, nogmaals alle vrijwilligers, actievoerders, bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen/peuterspeelzalen en particulieren bedanken voor hun inzet en mooie donaties. Wij bedanken allen die hebben meegewerkt aan de Stichting. Dank ook voor de bijdrage en oprechte belangstelling van de media voor Sijmen en zijn ouders, alsook de ondersteuning vanuit de voetbalwereld.

Ook nu nog voelen de ouders zich zeer gesteund door uw belangstelling.

Wij zullen Sijmen nooit vergeten.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden voor Sijmen,

Frank Wisman, voorzitter